.....
 
Quote · 1772 days ago · 0 people like this ·
 ... nhớ ngày xưa, M!!! đã posted rất nhiều tác phẩm nhạc trử tình thật hay . Và hơn nữa  cộng thêm những vần thơ , lời nhạc, hay một thoáng tuỳ búc nào đó ,  với nhiều " ..... " báo hiệu cho dòng đời còn kéo dài trong một nỗi niềm nào đó . Hy vọng BX sẻ trở lại hoạt động một ngày gần đây , để members sẽ , một lần nữa, tìm lại cảm giác gắn bó, cùng cười cùng chia sẻ những buồn vui với những bài tình ca post bởi M!!!

Quote · 1772 days ago · 0 people like this ·
 

hmmm... ... ... một trái tim đã đong đá vẫn nhớ nhiều về m của những ngày Xưa !!!

Ai vậy ta...?!?

Forums Home