... ... ...
 
Quote · 1773 days ago · 0 people like this ·
 

!!!

Quote · 1772 days ago · 0 people like this ·
 

...Người hỡi có nhớ tới m với những đêm Xưa ta say ân tình !?!
... ...Người mãi vẫn sống giữa m trong tim này anh vẫn đầy !!!
... ... ...Người hỡi có biết khúc ca đã hiến cho anh ấm áp đôi lòng ?!?

 

Quote · 1769 days ago · 0 people like this ·
 

Wớ trời , đừng kêu tên tui nữa !

Quote · 1769 days ago · 0 people like this ·
 

Anh..
...m xin anh kỷ niệm ngày Xưa
... ...dù hun hút tựa như giấc mơ
... ... ...đừng bôi xóa đừng quên nhé anh !

Forums Home