m vẫn chờ...
 
Quote · 1748 days ago · 0 people like this ·
 

m vẫn chờ Bến Xưa người năm cũ ...
Giữa hư vô phím tình nhủ nhớ thương !!!
Dẫu vẫn biết tình ta chỉ đoạn trường... ... ...
Sao lòng mãi tơ vương hương tình cũ..?!?

http://www.youtube.com/watch?v=x_gYIxoOeFA

Quote · 1736 days ago · 0 people like this ·
 

Không! Trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng:
''Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình ... "

Forums Home